Thomas Fatora

 
ThomasFatora-Resume-ATL-ASSITANT 1.15.19@10.33.jpg